News

Irish/Gaeilge (H)

7 Jan 2019

The following areas relating to the Leaving Certifiicate Honours Irish Paper will be covered during the Easter Revision Course at Leinster Senior College, Newbridge.

Irish Higher Level

  • Léamhthuiscintí / Comprehensions
  • Aistí agus Scéalta Samplacha / Sample Essays and Stories
  • Filíocht / Poetry; Mo Ghrá–Sa, An tEarrach Thiar, Colscaradh
  • Prós / Prose – Oisín i dTír na nÓg, Gnáthrud, Dís

DRAMA

  • An Triail agus a Thig ná Tit orm

 

Irish/Gaeilge (H) - Leinster Senior College